Bản mẫu:Giới hạn mục lục

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Tiêu bản này được sử dụng để giới hạn mục lục theo ý muốn. Ví dụ, để mục lục chỉ hiển thị các đề mục cấp độ hai, hãy dùng mã:

{{Giới hạn mục lục|giới hạn = 2}} hoặc {{Giới hạn mục lục|2}}

Mặc định của tiêu bản sẽ giới hạn các đề mục lớn hơn 3.

Xem thêm