Bản mẫu:Gia nhập Wikipedia

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 22 năm, 4 tháng và 18 ngày.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Kết quả
{{Gia nhập Wikipedia|năm=2010|tháng=8|ngày=22}}
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 12 năm, 9 tháng và 11 ngày.
{{Gia nhập Wikipedia|năm=2010|tháng=8|ngày=22|link=yes}}
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 12 năm, 9 tháng và 11 ngày.
{{Gia nhập Wikipedia|năm=2010|tháng=06|ngày=2}}
Hôm nay là sinh nhật của thành viên này tại Wikipedia. Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 13 năm.

Xem thêm