Bản mẫu:Hộp thông tin công đồng đại kết

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{Tên công đồng}}}
[[Tập tin:{{{hình}}}||alt=]]
{{{chú thích}}}
Ngày{{{ngày}}}
Chấp nhận bởi{{{chấp nhận}}}
Công đồng lần trước{{{trước}}}
Công đồng lần sau{{{sau}}}
Triệu tập bởi{{{triệu tập}}}
Chủ trì{{{chủ trì}}}
Tham dự{{{tham dự}}}
Chủ đề thảo luận{{{chủ đề}}}
Tín điều và tuyên bố{{{tài liệu}}}
Danh sách thứ tự các công đồng đại kết

Usage[sửa mã nguồn]

{{Hộp thông tin công đồng đại kết
| Tên công đồng = 
| hình = 
| cỡ hình = 
| alt = 
| chú thích = 
| ngày = 
| chấp nhận = 
| trước  = 
| sau     = 
| triệu tập = 
| chủ trì = 
| tham dự  = 
| chủ đề    = 
| tài liệu  = 
}}