Bản mẫu:Hộp thập niên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hộp thập niên
Theo năm: [[{{{cpa}}}{{{da}}}0]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}1]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}2]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}3]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}4]]
[[{{{cpa}}}{{{da}}}5]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}6]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}7]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}8]] [[{{{cpa}}}{{{da}}}9]]
Theo thập niên: [[Thập niên {{{dp3}}}|{{{dp3}}}]] [[Thập niên {{{dp2}}}|{{{dp2}}}]] [[Thập niên {{{dp1}}}|{{{dp1}}}]] [[Thập niên {{{d}}}|{{{d}}}]] [[Thập niên {{{dn1}}}|{{{dn1}}}]] [[Thập niên {{{dn2}}}|{{{dn2}}}]] [[Thập niên {{{dn3}}}|{{{dn3}}}]]
Theo thế kỷ: [[Thế kỷ {{{cpa}}}|{{{cpa}}}]] [[Thế kỷ {{{c}}}|{{{c}}}]] [[Thế kỷ {{{cn1}}}|{{{cn1}}}]]
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]

Xem thêm[sửa mã nguồn]