Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hợp nhất từ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Nên sử dụng bản mẫu hợp nhất nào

[sửa mã nguồn]
 • Để hợp nhất ít nhất hai bài viết khác nhau vào một bài viết khác, dùng: {{Hợp nhất|Tên bài viết khác}}
 • Để hợp nhất nội dung của bài viết có gắn thẻ vào bài viết cụ thể khác, dùng: {{Hợp nhất đến|Tên bài viết cụ thể khác}}
 • Nếu muốn nội dung của một bài viết cụ thể nào đó nên được hợp nhất vào bài viết có gắn thẻ, dùng: {{Hợp nhất từ|Tên bài viết cụ thể nào đó}} – trái ngược {{Hợp nhất đến}};

Khi nào dùng

[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu này được sử dụng chủ yếu để thông báo hoặc đưa ra những hợp nhất mà bạn cho rằng cần thiết và nên có cuộc thảo luận về vấn đề này. Nếu rõ ràng việc hợp nhất này phù hợp, thì bạn có thể táo bạo hợp nhất các trang mà không cần gắn thẻ và thảo luận. Một số biên tập viên cũng sử dụng các thẻ này để đánh dấu các trang rõ ràng cần hợp nhất, với hy vọng rằng ai đó xem qua sẽ hợp nhất các trang đó.

Sau khi thêm bản mẫu hợp nhất vào, vui lòng tạo một phần thông báo trên trang thảo luận giải thích lý do tại sao bạn nghĩ nên hợp nhất những trang này. Nếu cơ sở lý do cho việc hợp nhất rõ ràng đến mức không cần giải thích, thì bạn nên cân nhắc việc tự hợp nhất các trang lại với nhau hơn là tạo một cuộc thảo luận.

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

Sử dụng đơn giản

[sửa mã nguồn]

Gắn thẻ vào một trang đơn giản bằng cách dùng:

{{Hợp nhất từ|Tên trang khác|date=tháng 7 năm 2024}}

Khi bạn muốn thảo luận về việc hợp nhất một trang đơn giản vào một trang khác, hãy gắn thẻ cả hai trang:

{{Hợp nhất đến|tên một trang khác|date=tháng 7 năm 2024}} vào trang đơn giản.
{{Hợp nhất từ|tên trang đơn giản|date=tháng 7 năm 2024}} vào một trang khác.

Điều này cho phép người biên tập ở cả hai trang xem được đề xuất hợp nhất.

Tùy chọn khác

[sửa mã nguồn]

Mặc định, liên kết Thảo luận trên bản mẫu liên kết đến đầu trang thảo luận của trang đó. Để liên kết đến phần cụ thể trang thảo luận của trang đó hoặc liên kết đến một trang thảo luận khác, hãy sử dụng tham số |discuss=:

{{Hợp nhất từ|Tên trang khác |discuss=Talk:Tên trang khác#Thảo luận hợp nhất |date=tháng 7 năm 2024}}

Nếu bạn muốn hợp nhất cho nhiều trang, chỉ cần tách từng trang đó bằng một ký tự thẳng đứng. Bạn có thể thêm tối đa 20 bài viết cần được hợp nhất:

{{Hợp nhất từ|Tên trang khác1 |Tên trang khác2 |Tên trang khác3 |discuss=Talk:Tên trang khác#Thảo luận hợp nhất |date=tháng 7 năm 2024}}


Nếu bạn đặt bản mẫu vào một phần cụ thể, bạn có thể sử dụng |section= để thay đổi từ ngữ bản mẫu cho phù hợp theo mã:

{{Hợp nhất từ|Tên trang khác |discuss=Talk:Tên trang khác#Thảo luận hợp nhất |date=tháng 7 năm 2024 |section=yes}}
 • Không thêm tiền tố không gian tên vào tên trang.
  Ví dụ, phải dùng {{Hợp nhất|Tên trang khác}}, không dùng {{Hợp nhất|Help:Tên trang khác}}.
 • Không liên kết đến trang bằng cách sử dụng cụm dấu ngoặc vuông.
  Ví dụ, phải dùng {{Hợp nhất|Tên bài viết khác}}, không dùng {{Hợp nhất|[[Tên bài viết khác]]}}.
 • Ngày tháng có thể không hiển thị trong hộp. Đừng lo lắng về điều này. Nó chỉ giúp xác định bản mẫu này được gắn vào trang trong thời gian nào.
 • Những trang có gắn bản mẫu này sẽ được thêm vào Thể loại:Bài cần hợp nhất, trong khi những trang không phải bài viết sẽ được thêm vào Thể loại:Trang cần hợp nhất.
 • Không thế những bản mẫu này.

Khi nào gỡ bản mẫu này

[sửa mã nguồn]

Không có thời hạn hoàn thành đề xuất hợp nhất. Những trang đã gắn thẻ trong một thời gian dài (thường xuyên hơn một năm) thường thuộc các nhóm sau:

Cộng đồng ủng hộ đề xuất hợp nhất, nhưng chưa có ai thực hiện hợp nhất sau khi cộng đồng xác định
Nên tự hợp nhất các trang.
Cộng đồng phản đối đề xuất hợp nhất, nhưng không ai xóa thẻ sau khi cộng đồng xác định
Nên tự xóa các thẻ.
Không có cuộc thảo luận
Nên xóa thẻ nếu bạn cho rằng việc hợp nhất không hợp lý hoặc mạnh dạn hợp nhất các trang nếu bạn tin rằng sẽ phù hợp hơn nếu hợp nhất.