Bản mẫu:IUCN2010

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

Bản mẫu:IUCN/Purpose

Định dạng

Tất cả các tham số sau đây là bắt buộc.

{{IUCN2010
|assessor=
|year=
|id=
|title=
|version=
|downloaded= 
}}

Các tham số |assessor1=, |author1=, |last1=, |first1=, |author1-link=, ..., |assessor10=, |author10=, |last10=, |first10=, |author10-link=, |vassessors=, |display-authors=, |last-author-amp= (và các biến thể của nó) cũng được chấp nhận.

Cần có ít nhất 1 tham số assessor/author/last là bắt buộc.

Ví dụ cách sử dụng

{{IUCN2010
|assessor=Kierulff, M.C.M.
|assessor2=Rylands, A.B.
|assessor3=de Oliveira, M.M.
|last-assessor-amp=yes
|year=2008
|id=11506
|title=Leontopithecus rosalia
|version=2010.1
|downloaded=ngày 6 tháng 10 năm 2008}}

sẽ được hiển thị dưới dạng

  • Kierulff, M.C.M.; Rylands, A.B.; de Oliveira, M.M. (2008). Leontopithecus rosalia. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2010.1. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2008.

{{IUCN2010
|vassessors=((Kierulff MCM)), Rylands AB, de Oliveira MM
|year=2008
|id=11506
|title=Leontopithecus rosalia
|version=2010.1
|downloaded=ngày 6 tháng 10 năm 2008}}

sẽ được hiển thị dưới dạng

Xem thêm

  • Đặc_biệt:Tiền_tố/Bản_mẫu:IUCN - Tất cả các bản mẫu IUCN