Bản mẫu:IUCNlink

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/full/{{{1}}}/0


Bản mẫu này sẽ liên kết đến trang web của IUCN IUCN Red List.

Sử dụng: {{IUCNlink|<id>|<title>}} với: