Bước tới nội dung

Bản mẫu:Infobox Bilateral relations

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Quan hệ {{{1}}}
[[{{{2}}}]] [[{{{3}}}]]
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

  1. Đầu tiên, tạo các bài viết mà bạn cần mẫu này. Hãy để dùng Quan hệ Canada - Hoa Kỳ làm ví dụ.
  2. Tạo một bản đồ bằng cách sử dụng tên sau đây: Hình ảnh: <tên nước thứ nhất> <tên nước thứ hai> Locator png. (ví dụ: ta sẽ có "Tập tin: Canada USA Locator.png") (bản đồ khác nhau được đặt tên có thể được sử dụng bằng cách xác định bằng tham số bản đồ)
  3. Tham số 1 là tên đầy đủ của bài viết (ví dụ: Quan hệ Canada-Hoa Kỳ) hoặc sử dụng Infobox Bilateral relations/doc, sẽ lấy tên cho bạn, như trong ví dụ dưới đây.
  4. Tham số 2 là tên của nước đầu tiên trong bài (trong trường hợp này là Canada)
  5. Tham số 3 là tên của nước thứ hai trong bài (trong trường hợp này là Mỹ)
  6. Tham số 4 là một tham số tùy chọn. Đưa "filetype = svg" sẽ sử dụng một hình ảnh SVG cùng tên. (ví dụ: trong trường hợp này ta sẽ có "Tập tin: Canada USA Locator.svg")

[sửa mã nguồn]

{{Infobox Bilateral relations |{{subst:PAGENAME}} |nước1 |nước2 |filetype=}}


Xem thêm[sửa mã nguồn]