Bản mẫu:Infobox Catholic apparition

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Infobox Catholic apparition
Tài liệu bản mẫu
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{map}}}|{{{msize}}}|alt={{{malt}}}|{{{malt}}}]]
{{{mcaption}}}
[[File:{{{map2}}}|{{{msize2}}}|alt={{{malt2}}}|{{{malt2}}}]]
{{{mcaption2}}}
Địa điểm{{{location}}}
Thời gian{{{date}}}
Nhân chứng{{{witness}}}
Hình thức{{{type}}}
Phê chuẩn{{{approval}}}
Thờ phụng{{{shrine}}}
Bảo hộ{{{patronage}}}
Tượng trưng{{{attributes}}}
Ngày lễ{{{feast_day}}}
{{Infobox Catholic apparition
| name = 
| full_name =
| image = 
| size = 
| alt = 
| caption = 
| map = 
| msize = 
| malt = 
| mcaption = 
| location = 
| date = 
| witness = 
| type = 
| approval = 
| shrine = 
| patronage = 
| attributes = 
| feast_day =
}}