Bước tới nội dung

Bản mẫu:Infobox Government agency

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Infobox Government agency
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{native_name_a}}}
{{{native_name_r}}}
[[File:{{{seal}}}|{{{seal_size}}}]]
{{{seal_caption}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}]]
{{{image_caption}}}
Tổng quan {{{type}}}
Thành lập{{{formed}}}
Cơ quan tiền thân
 • {{{preceding1}}}
 • {{{preceding2}}}
 • {{{preceding3}}}
 • {{{preceding4}}}
 • {{{preceding5}}}
 • {{{preceding6}}}
Giải thể{{{dissolved}}}
Cơ quan thay thế
 • {{{superseding1}}}
 • {{{superseding2}}}
 • {{{superseding3}}}
 • {{{superseding4}}}
 • {{{superseding5}}}
 • {{{superseding6}}}
Loại{{{agency_type}}}
Quyền hạn{{{jurisdiction}}}
Trạng thái{{{status}}}
Trụ sở{{{headquarters}}}
{{{coordinates}}}
Khẩu hiệu{{{motto}}}
Số nhân viên{{{employees}}}
Ngân quỹ hàng năm{{{budget}}}
{{{minister_type}}} chịu trách nhiệm
 • {{{minister1_name}}}, {{{minister1_pfo}}}
 • {{{minister2_name}}}, {{{minister2_pfo}}}
{{{deputyminister_type}}} chịu trách nhiệm
 • {{{deputyminister1_name}}}, {{{deputyminister1_pfo}}}
 • {{{deputyminister2_name}}}, {{{deputyminister2_pfo}}}
Các Lãnh đạo {{{type}}}
 • {{{chief1_name}}}, {{{chief1_position}}}
 • {{{chief2_name}}}, {{{chief2_position}}}
Trực thuộc{{{parent_department}}}
Trực thuộc {{{parent_agency_type}}}{{{parent_agency}}}
Cơ quan trực thuộc
 • {{{child1_agency}}}
 • {{{child2_agency}}}
Tài liệu chủ chốt
 • {{{keydocument1}}}
 • {{{keydocument2}}}
Website{{{website}}}
ID Cơ quan{{{agency_id}}}
Bản đồ
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}]]
{{{map_caption}}}
Ghi chú
{{{footnotes}}}

{{Infobox government agency}} là một infobox sử dụng trong các bài viết về các cơ quan chính phủ, các ban, bộ, ngành, v.v.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Tham số[sửa mã nguồn]

{{Infobox government agency
| name         = 
| native_name     = 
| native_name_a    = 
| native_name_r    = 
| type         = 
| seal         = 
| seal_size      =
| seal_caption     = 
| seal_alt       =
| logo         = 
| logo_size      =
| logo_caption     = 
| logo_alt       =
| image        = 
| image_size      = 
| image_caption    = 
| image_alt      =
| formed        = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} OR {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| preceding1      = 
| preceding2      = <!-- up to |preceding6= -->
| dissolved      = 
| superseding1     = 
| superseding2     = <!-- up to |superseding6= -->
| agency_type     =
| jurisdiction     = 
| status        =
| headquarters     = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LATITUDE|LONGITUDE|type:landmark_region:US|display=inline,title}} -->
| motto        = 
| employees      = 
| budget        = 
| minister_type    =
| minister1_name    = 
| minister1_pfo    = 
| minister2_name    = 
| minister2_pfo    = <!-- up to |minister8_name= -->
| deputyminister_type =
| deputyminister1_name = 
| deputyminister1_pfo = 
| deputyminister2_name = 
| deputyminister2_pfo = <!-- up to |deputyminister8_name= -->
| chief1_name     = 
| chief1_position   = 
| chief2_name     = 
| chief2_position   = <!-- up to |chief9_name= -->
| parent_department  = 
| parent_agency    = 
| parent_agency_type  = <!-- defaults to |type if left blank -->
| child1_agency    = 
| child2_agency    = <!-- up to |child25_agency= -->
| keydocument1     = <!-- up to |keydocument6= -->
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| agency_id      = 
| map         = 
| map_size       = 
| map_caption     = 
| map_alt       =
| footnotes      = 
| embed        = 
}}