Bản mẫu:Infobox Grand Prix race report

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Báo cáo xu hướng Chi tiết cuộc đua phù hợp để sử dụng trên Grand Prix, Giải vô địch châu Âu, Giải vô địch Thế giới Các nhà sản xuất, Giải vô địch Công thức Một và Các bài viết không thuộc chức vô địch F1.

Cut-and-paste (basic) pro-formas[sửa mã nguồn]

{{country data {{{Country}}}|flagicon/core|variant={{{Flag_suffix}}}|size=}}  {{{GP_Suffix}}} {{{Grand Prix}}} {{{Year}}}
Thông tin{{{Details ref}}}
[[File:{{{Image}}}|{{{image-size}}}|alt={{{image_alt}}}|link=File:{{{Image_Link}}}|{{{Caption}}}]]
{{{Caption}}}
Ngày tháng {{{Date}}} năm {{{Year}}}
Tên chính thức {{{Official name}}}
Địa điểm {{{Location}}}
Thể loại cơ sở đường đua {{{Course}}}
Chiều dài đường đua {{{Course_km}}} km
Chiều dài chặng đua {{{Distance_laps}}} vòng, {{{Distance_km}}} km
Chiều dài dự kiến {{{Scheduled_laps}}} vòng, {{{Scheduled_km}}} km
Thời tiết {{{Weather}}}
Số lượng khán giả {{{Attendance}}}
Vị trí pole
Các tay đua
 • {{country data {{{Pole_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Pole_flag_suffix}}}|size=}} {{{Pole_Driver}}}
 • {{country data {{{Pole_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Pole_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Pole_Driver2}}}
{{{Pole_Team}}}
Thời gian {{{Pole_Time}}}
Vị trí xuất phát xếp theo kết quả vòng ngoài
Vị trí xuất phát xếp theo bốc thăm
Vị trí xuất phát xếp theo số xe
Vòng đua nhanh nhất
Các tay đua {{country data {{{Fast_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix}}}|size=}} {{{Fast_Driver}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap}}}) {{{Fast_Team}}}
Vòng đua nhanh nhất {{country data {{{Fast_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Fast_Driver2}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap2}}}) {{{Fast_Team2}}}
Vòng đua nhanh nhất {{country data {{{Fast_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix3}}}|size=}} {{{Fast_Driver3}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap3}}}) {{{Fast_Team3}}}
Vòng đua nhanh nhất {{country data {{{Fast_Country4}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix4}}}|size=}} {{{Fast_Driver4}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap4}}}) {{{Fast_Team4}}}
Vòng đua nhanh nhất {{country data {{{Fast_Country5}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix5}}}|size=}} {{{Fast_Driver5}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap5}}}) {{{Fast_Team5}}}
Vòng đua nhanh nhất {{country data {{{Fast_Country6}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix6}}}|size=}} {{{Fast_Driver6}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap6}}}) {{{Fast_Team6}}}
Vòng đua nhanh nhất {{country data {{{Fast_Country7}}}|flagicon/core|variant={{{Fast_flag_suffix7}}}|size=}} {{{Fast_Driver7}}} (vòng thứ {{{Fast_Lap7}}}) {{{Fast_Team7}}}
Thời gian {{{Fast_Time}}}
Bục trao giải
Chiến thắng
 • {{country data {{{First_Country}}}|flagicon/core|variant={{{First_flag_suffix}}}|size=}} {{{First_Driver}}}
 • {{country data {{{First_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{First_flag_suffix2}}}|size=}} {{{First_Driver2}}}
 • {{country data {{{First_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{First_flag_suffix3}}}|size=}} {{{First_Driver3}}}
{{{First_Team}}}
Hạng nhì
 • {{country data {{{Second_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Second_flag_suffix}}}|size=}} {{{Second_Driver}}}
 • {{country data {{{Second_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Second_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Second_Driver2}}}
 • {{country data {{{Second_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{Second_flag_suffix3}}}|size=}} {{{Second_Driver3}}}
{{{Second_Team}}}
Hạng ba
 • {{country data {{{Third_Country}}}|flagicon/core|variant={{{Third_flag_suffix}}}|size=}} {{{Third_Driver}}}
 • {{country data {{{Third_Country2}}}|flagicon/core|variant={{{Third_flag_suffix2}}}|size=}} {{{Third_Driver2}}}
 • {{country data {{{Third_Country3}}}|flagicon/core|variant={{{Third_flag_suffix3}}}|size=}} {{{Third_Driver3}}}
{{{Third_Team}}}

Formula One World Championship event[sửa mã nguồn]

{{Infobox Grand Prix race report
| Type      = F1
| Country     = 
| Race   = 
| Details ref   = 
| Fulldate    = {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Race_No     = 
| Season_No    = 
| Image      = 
| Caption     = 
| Official name  = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length  = 
| Distance_laps  = 
| Distance_length =
| Weather     = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver   = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team    = 
| Pole_Time    = 
| Fast_Driver   = 
| Fast_Country  = 
| Fast_Team    = 
| Fast_Time    = 
| Fast_Lap    = 
| First_Driver  = 
| First_Country  = 
| First_Team   = 
| Second_Driver  = 
| Second_Country = 
| Second_Team   = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country  = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

European Championship event[sửa mã nguồn]

{{Infobox Grand Prix race report
| Type      = EC
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Race_No    = 
| Season_No   = 
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps = 
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

World Manufacturers' Championship event (1925–1927)[sửa mã nguồn]

{{Infobox Grand Prix race report
| Type      = WMC
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Race_No    = 
| Season_No   = 
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps = 
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

Non-championship pre-1950 event[sửa mã nguồn]

{{Infobox Grand Prix race report
| Type      = GP
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Date      = 
| Fulldate    = {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps =
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

Non-championship post-1950 event[sửa mã nguồn]

{{Infobox Grand Prix race report
| Type      = NC
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps =
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   =
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

Custom event[sửa mã nguồn]

{{Infobox Grand Prix race report
| Type      = CUST
| Description  = 
| Country    = 
| Grand Prix   = 
| Details ref  = 
| Fulldate    = {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
| Year      = YYYY
| Image     = 
| Official name = 
| Location    = 
| Course     = 
| Course_length = 
| Distance_laps = 
| Distance_length=
| Weather    = 
| Attendance   = 
| Pole_Driver  = 
| Pole_Country  = 
| Pole_Team   = 
| Pole_Time   = 
| Fast_Driver  = 
| Fast_Team   = 
| Fast_Time   = 
| Fast_Lap    = 
| Fast_Country  = 
| First_Driver  = 
| First_Country = 
| First_Team   = 
| Second_Driver = 
| Second_Country = 
| Second_Team  = 
| Third_Driver  = 
| Third_Country = 
| Third_Team   = 
| Lapchart    = 
}}

Ghi chú[sửa mã nguồn]

Ngày[sửa mã nguồn]

The old Date parameter has been deprecated, to allow this template to emit a microformat (see below). Please use Fulldate instead, with the date entered using the {{Start date}} template. Existing instances will be changed in due course.

Tên quốc gia[sửa mã nguồn]

Country names should not be wikilinked.

Khoảng cách[sửa mã nguồn]

Note that distances should entered in kilometres using the {{Convert}} template: {{convert|XXXX|km|mi|abbr=on}}. Miles will automatically be calculated and display correctly. If the original race distance quoted in miles in your source, use {{convert|XXXX|mi|km|abbr=on}} and the kilometre distance will similarly be calculated and display correctly.

For shortened races (e.g. red-flagged and not restarted, or two-hour limit reached) enter the distance that was run in the standard code and add the distance that the race was scheduled to run using the following additional lines:

| Scheduled_laps = 
| Scheduled_length=

Historical flags[sửa mã nguồn]

For historical races, the current flag of a country may not be appropriate. Therefore, this template supports the flag variant feature. The list of available flag variants for each country is documented on the specific page for the country data template. For example, Template:Country data Italy includes a description of each of the available flag variations for Italy. Add the appropriate field from the selection below and enter the variant name (e.g. 1861):

| Flag_suffix = 
| Pole_flag_suffix = 
| Fast_flag_suffix  = 
| First_flag_suffix = 
| Second_flag_suffix = 
| Third_flag_suffix = 

(Fields correspond to GP country, pole position, fastest lap and 1,2,3 places)

Shared fastest lap[sửa mã nguồn]

In early races, limits in timing equipment occasionally resulted in two or more drivers sharing fastest lap. In these occasions list one driver as normal using the standard pro-forma and add and complete the following additional fields. Note that "2" can be replaced with 3–7 to provide a maximum of 7 drivers sharing fastest lap.

| Fast_Driver2   = 
| Fast_Country2   = 
| Fast_flag_suffix2 = 
| Fast_Lap2     = 

Shared drives[sửa mã nguồn]

In Grand Prix and early Formula One races, it was common for two or more drivers to share a car. In the event that a shared drive took pole position or finished on the podium, list the first driver as normal in the regular template and add the appropriate fields:


| First_Driver2   = 
| First_Country2   = 
| First_flag_suffix2 = 

| First_Driver3   = 
| First_Country3   = 
| First_flag_suffix3 = 

| Second_Driver2   = 
| Second_Country2   = 
| Second_flag_suffix2 = 

| Second_Driver3   = 
| Second_Country3   = 
| Second_flag_suffix3 = 

| Third_Driver2   = 
| Third_Country2   = 
| Third_flag_suffix2 = 

| Third_Driver3   = 
| Third_Country3   = 
| Third_flag_suffix3 = 

Grids set by heats, ballot or car number[sửa mã nguồn]

Some grids were determined by methods other than time. To show this in the pole position section, replace

| Pole_Time   = 

with

| Grid_from_heats = True

or

| Grid_from_ballot = True

or

| Grid_from_number = True

Race title[sửa mã nguồn]

Most race titles are in the form "##### Grand Prix" – for these you need enter only the ##### part e.g.

| Grand Prix  = #####

and the Grand Prix will be added automatically. If the race title doesn't end in Grand Prix, add the appropriate ending (Cup, Trophy etc.) with the following line:

| GP_Suffix   = 

For races that have no ending, add the GP_Suffix line, but leave it blank.

Unknown pole-sitter[sửa mã nguồn]

For some older Grand Prix races, details on the grid, and specifically pole position may not be available. In these cases use:

| Pole_Driver  = Not known

All other pole fields (Time, Country, Team, etc.) should be omitted. Note that 'Not known' is case-sensitive.

Lapchart[sửa mã nguồn]

Use {{F1LapsXXXX}} to fill in this parameter. Replace XXXX with the year of the race in question and add a pipe (|) and the Grand Prix's country code to the end of the template. For instance, for the 1995 Australian Grand Prix, use {{F1Laps1995|AUS}}.

Microformat[sửa mã nguồn]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Tracking category[sửa mã nguồn]