Bản mẫu:Infobox Language/Indic

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ký tự Ấn Độ
Ký tự Ấn Độ
Trang này chứa các chữ cái Ấn Độ. Khi không có hỗ trợ hiển thị Unicode bạn có thể nhìn thấy các nguyên âm ở vị trí bất thường và không có các liên từ. Chi tiết...