Bản mẫu:Infobox Russian federal subject

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu hoàn toàn tương ứng với bản mẫu ở Wikipedia tiếng Anh, ngoại trừ 1 tham số duy nhất đã thay đổi là tham số en_name, đã được đổi thành vi_name để điền tên tiếng Việt của thực thể liên bang.

{{Infobox Russian federal subject
|vi_name=
|ru_name=
|loc_name1=
|loc_lang1=
|image_map=
|latd=
|latm=
|longd=
|longm=
|image_coa=
|coa_caption=
|image_flag=
|flag_caption=
|anthem=
|anthem_ref=
|holiday=
|holiday_ref=
<!--POLITICAL STATUS-->
|political_status=
|political_status_link=
|federal_district=
|economic_region=
|adm_ctr_type=
|adm_ctr_name=
|adm_ctr_name_ref=
|official_lang_list=
|official_lang_ref=
<!--STATS-->
|pop_2010census=
|pop_2010census_rank=
|urban_2010pop_census=
|rural_2010pop_census=
|pop_2010census_ref=
|pop_density=
|pop_density_as_of=
|pop_density_ref=
|pop_latest=
|pop_latest_date=
|pop_latest_ref=
|area_km2=
|area_km2_rank=
|established_date=
|established_date_ref=
|prev_name1=
|prev_name1_date=
|prev_name1_ref=
|license_plates=
|ISO=
<!--GOVERNMENT-->
|gov_as_of=
|leader_title=
|leader_title_ref=
|leader_name=
|leader_name_ref=
|legislature=
|legislature_ref=
|basic_law_type=
|basic_law_title=
|website=
|website_ref=
|date={{thế:#time:F "năm" Y}}
}}