Bản mẫu:Infobox chef

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Infobox chef
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Infobox chef}} có thể được sử dụng để tóm tắt thông tin về một đầu bếp.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Hộp thông tin này có thể được thêm vào bằng cách sao chép và dán thông tin vào các phẩn bỏ trống. Thay đổi các thông số cho các lĩnh vực sau: image, birth_date, ratings, website và loại bỏ các dấu nhận xét <!-- -->. Tên tham số của bản mẫu sẽ được tự động trích ra từ tiêu đề bài viết khi bạn lưu trang nếu không quy định. Tất cả các trường là bắt buộc. Bất kỳ tên tham số chưa sử dụng có thể để trống hoặc bỏ qua.


{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Sinh{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Mất{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Nguyên nhân mất{{{death_cause}}}
Học vị{{{education}}}
Quê quán{{{home_town}}}
Phối ngẫu{{{spouse}}}
Trang web{{{website}}}
Sự nghiệp ẩm thực
Phong cách
ẩm thực
{{{style}}}
{{{module}}}
{{Infobox chef
| name      = 
| image     = 
| image_size   = 
| alt      = 
| caption    = 
| birth_name   = 
| birth_date   = <!-- {{Birth date and age|year|mo|da}} Đối với người sống chỉ cung cấp các năm trừ các ngày chính xác đã được công bố RỘNG RÃI, theo [[WP:TSNDS]]. -->
| birth_place  = 
| death_date   = 
| death_place  = 
| death_cause  = 
| education   = 
| home_town   = 
| spouse     = 
| style     = 
| ratings    = <!-- {{plainlist|
* [[Ngôi sao Michelin]] {{Rating|0|3}}
* [[Hiệp hội Ô tô Mỹ]] {{Rating|0|5}}
* [[Mobil]] {{Rating|0|5}}
* [[Good Food Guide]] {{Rating|0|10}}
}} -->
| restaurants  = <!-- {{plainlist|
* ĐẦU TIÊN
* THỨ HAI
}} -->
| prevrests   = <!-- {{plainlist|
* ĐẦU TIÊN
* THỨ HAI
}} -->
| television   = <!-- {{plainlist|
* ĐẦU TIÊN
* THỨ HAI
}} -->
| awards     = <!-- {{plainlist|
* ĐẦU TIÊN
* THỨ HAI
}} -->
| website    = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module     = 
}}

Tham số[sửa mã nguồn]

name
Chèn tên của người đó. Sử dụng tên gọi chung, thường là tên của bài viết, hoặc nếu nhiều tên được sử dụng. Nếu bỏ qua hoặc trống, nó mặc định là tên của bài viết.
image
Chèn tên hình ảnh. Chỉ sử dụng tên tập tin như abc.jpg, xyz.png, 123.gif, etc. Không sử dụng cú pháp như [[Hình ảnh:abc.jpg]] hoặc [[Hình ảnh:abc.jpg|200px]]
Chỉ các hình ảnh tự do sử dụng nội dung được phép sử dụng để miêu tả những người còn sống. Các hình ảnh không tự do và "sử dụng công bằng", ví dụ như ảnh quảng cáo, bìa đĩa CD/DVD, áp phích, ảnh chụp màn hình, etc., sẽ bị xoá – xem WP:KTD
caption
Chèn chú thích ảnh. Hãy cố gắng bao gồm thông tin về ngày chụp và tác giả bức ảnh.
birth_date
Chèn ngày sinh của nhân vật theo: tháng ngày, năm hoặc ngày tháng năm cho phù hợp.
 • Đối với một người còn sống khi biết được ngày sinh đầy đủ:
  {{Birth date and age|năm sinh|tháng sinh|ngày sinh}}
  ví dụ: {{Birth date and age|1950|12|31}}
  đầu ra: 31 tháng 12, 1950 (73 tuổi)
  ví dụ: {{Birth date and age|1950|12|31|df=y}}
  đầu ra: 31 tháng 12, 1950 (73 tuổi)
 • Khi chỉ biết năm sinh:
  {{Birth year and age|năm sinh}}
  ví dụ: {{Birth year and age|1950}}
  đầu ra: 1950 (73–74 tuổi)
 • Nếu đã mất:
  {{Birth date|năm sinh|tháng sinh|ngày sinh}}
  ví dụ: {{Birth date|1950|12|31}}
  đầu ra: (1950-12-31)31 tháng 12, 1950
birth_place
Chèn nơi sinh nếu biết theo quy cách: thị trấn, thành phố, bang, quốc gia. Chú ý: Không thêm các biểu tượng lá cờ vào nơi sinh. Xem: en:Wikipedia:Manual of Style (flags).
death_date
Chèn ngày mất của nhân vật theo: tháng ngày, năm hoặc ngày tháng năm cho phù hợp. Nếu nhân vật vẫn còn sống, để trống phần này.
 • Khi biết đầy đủ ngày sinh và ngày mất, sử dụng cú pháp:
  {{Death date and age|năm mất|tháng mất|ngày mất|năm sinh|tháng sinh|ngày sinh}}
  ví dụ: {{Death date and age|2024|04|17|1950|12|31}}
  đầu ra: 17 tháng 4, 2024(2024-04-17) (73 tuổi)
  ví dụ: {{Death date and age|2024|04|17|1950|12|31|df=y}}
  đầu ra: 17 tháng 4 năm 2024(2024-04-17) (73 tuổi)
 • Khi chỉ biết năm sinh và năm mất, sử dụng:
  {{Death year and age|năm mất|năm sinh}}
  ví dụ: {{Death year and age|2024|1950}}
  đầu ra: 2024 (73–74 tuổi)
 • Khi chỉ biết năm mất:
  ví dụ: 2024
 • Khi không rõ ngày mất, nhưng người đó hiện tại chắc chắn đã qua đời:
  ví dụ: không rõ
 • Khi chỉ biết gần đúng thời điểm qua đời, thêm vào đầu dòng đoạn c. hoặc {{circa}}
  ví dụ: {{circa}} {{Death year and age|2024|1950}}
  đầu ra: k. 2024 (73–74 tuổi)
  ví dụ: {{circa}} 2024
  đầu ra: k. 2024
death_place
Chèn nơi mất nếu biết theo quy cách: thị trấn, thành phố, bang, quốc gia. Chú ý: Không thêm các biểu tượng lá cờ vào nơi sinh. Xem: en:Wikipedia:Manual of Style (flags). Nếu nhân vật vẫn còn sống, để trống phần này.
education
Thêm vào quá trình học tập của nhân vật nếu biết. Nếu không rõ, để trống phần này.
spouse
Thêm tên của một (hoặc nhiều, nếu có) vị phối ngẫu hiện tại hoặc quá khứ. Nếu không rõ, để trống phần này.
style
Thêm vào phong cách ẩm thực của nhân vật nếu biết. Ví dụ như ẩm thực châu Á, Southern (ẩm thực bờ Nam nước Mỹ), ẩm thực Mexico, ẩm thực Đông Ấn, etc. Nếu không rõ, để trống phần này.
Phân tách các mục với một dấu phẩy "," theo sau bởi một khoảng trống.
ratings
Chèn các xếp hạng cho nhân vật. Xem xét sử dụng {{Rating|X|Y}}, trong đó X là số sao giành được và Y là số sao tối đa có thể giành được. Bốn hệ thống xếp hạng chính được liệt kê bên dưới. Michelin xếp hạng trên thang điểm từ 1 đến 3 sao, với 3 sao là cao nhất. Hiệp hội Ô tô MỹMobil xếp hạng trên thang điểm từ 1 đến 5, với 5 là cao nhất. Sách giới thiệu Good Food Guide xếp hạng trên thang điểm từ 1 đến 10, với 10 là cao nhất. Đính kèm một danh sách mục nhập vào {{plainlist}} hoặc {{unbulleted list}}.
Ví dụ:
{{plainlist|
* [[Ngôi sao Michelin]] {{Rating|2|3}}
* [[Hiệp hội Ô tô Mỹ]] {{Rating|3.5|5}}
* [[Mobil]] {{Rating|3|5}}
* [[Good Food Guide]] {{Rating|8|10}}
}}
restaurants
Chèn các nhà hàng hoặc hiệp hội hiện tại của nhân vật nếu biết. Nếu không rõ, để trống phần này. Xin hay ghi kèm năm hoạt động. Đính kèm một danh sách mục nhập vào với {{plainlist}} hoặc {{unbulleted list}}.
Ví dụ:
{{plainlist|
* Big Brown Nut, [[Washington D.C.]] (1994–nay)
* Taco Loco, [[Allentown, Pennsylvania]] (1986–nay)
}}
prevrests
Chèn các nhà hàng hoặc hiệp hội trong quá khứ của nhân vật nếu biết. Nếu không rõ, để trống phần này. Xin hay ghi kèm năm hoạt động. Đính kèm một danh sách mục nhập vào với {{plainlist}} hoặc {{unbulleted list}}.
Ví dụ:
{{plainlist||
* Cheese and Quackers Room, [[San Francisco, California]] (1994–1996)
* Mama's Steaks, [[Newark, New Jersey]] (1996–1997)
}}
television
Chèn các chương trình truyền hình của nhân vật nếu biết. Những chương trình này là các loạt chương trình trên truyền hình, không phải sự xuất hiện trong một chương trình bất kỳ. Thêm vào năm tham gia nếu biết. Nếu không rõ, để trống phần này. Đính kèm một danh sách mục nhập vào với {{plainlist}} hoặc {{unbulleted list}}.
Ví dụ:
{{plainlist|
* Hot Off the Grill with Kevin (1999)
* [[Dining with Diana]] (2004)
* [[Making Lemonade]] (2006–2007)
* [[Pete's Place]] (2006–2008)
}}
awards
Chèn bất kỳ danh hiệu đang chú ý nào đoạt được của nhân vật. Xem xét sử dụng các bản mẫu: {{awd|award|year|title|role|name}}
website
Nếu nhân vật có một trang web chính thức, xin hãy nhập vào đây. Không nhập các trang web không chính thức, blog cá nhân hoặc trang web do người hâm mộ lập nên. Chỉ một trang web chính thức được chấp nhận. Nếu người viết có hơn một trang web chính thức, chỉ trang web nổi bật nhất được phép liệt kê trong hộp thông tin. Tất cả các trang web khác nên được liệt kê trong bài viết ở mục ==Liên kết ngoài==.
Sử dụng {{URL|example.com}}
module
Một bản mẫu được nhúng vào.

Sử dụng như một bản mẫu con[sửa mã nguồn]

Các tham số con được sử dụng khi nhúng hộp thông tin này vào một hộp thông tin khác.

Hộp thông tin này có thể được sử dụng để tạo ra một phần với thể loại cụ thể trong {{Infobox person}} (hoặc các bản mẫu hộp thông tin tiểu sử tương tự) cho những trường hợp một nhân vật đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực; một ví dụ tổng quát được hiển thị dưới đây. Đối với hướng dẫn sử dụng, xem en:Wikipedia:Infobox modules. Cũng xem thêm tài liệu hướng dẫn Bản mẫu:Infobox, phần giải thích cách nhúng vào hộp thông tintạo tiểu hộp thông tin.

{{Infobox person
| name = 
| image = 
| caption = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox chef | child=yes
 | parameter-1 = 
 | parameter-2 = 
 | parameter-3 = 
 | parameter-4 = 
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Nhúng vào các bản mẫu khác[sửa mã nguồn]

Tham số module được sử dụng để nhúng các bản mẫu khác vào hộp thông tin này (xem en:Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox chef
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox football biography | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Microformat[sửa mã nguồn]

Các dấu HTML cung cấp bởi bản mẫu này bao gồm một microformat chuẩn hCard, mà làm cho các chi tiết của một người được phân tách bằng máy tính, hoặc tự động tạo danh mục bài viết trên Wikipedia hoặc thông qua một công cụ trình duyệt điều hành bởi một người đọc, để (ví dụ) thêm chủ đề vào sổ địa chỉ hay cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các microformat trên Wikipedia, xin xem thêm dự án về microformat.

Bản mẫu con[sửa mã nguồn]

Thông tin ngày sinh ("bday") sẽ chỉ được thêm vào microformat nếu {{birth date}}, hoặc {{birth date and age}} được sử dụng trong infobox. (Không sử dụng nếu ngày sinh nằm trước năm 1583). Hãy thận trọng về việc sử dụng những mục này nếu người đó còn sống, xem thêm Wikipedia:Tiểu sử người đang sống.

Để thêm một đường dẫn URL, sử dụng {{URL}}.

Xin đừng xóa các trường hợp bản mẫu con này.

Các lớp[sửa mã nguồn]

hCard sử dụng các lớp (class) của HTML bao gồm:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Xin đừng đổi tên hoặc xoá các lớp này hay gộp các thành phần ẩn mà sử dụng các lớp đó.

Xem thêm[sửa mã nguồn]