Bản mẫu:Infobox laboratory equipment

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Blank template[sửa mã nguồn]

{{{name}}}
[[Tập tin:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Viết tắt {{{acronym}}}
Tên khác {{{other_names}}}
Sử dụng {{{uses}}}
Thí nghiệm nổi tiếng {{{notable_experiments}}}
Người phát minh {{{inventor}}}
Nhà chế tạo {{{manufacturer}}}
Mô hình {{{model}}}
Vật liệu {{{material}}}
Hợp phần {{{components}}}
Vật dụng liên quan {{{related}}}
{{Infobox laboratory equipment
|name     = 
|image    = 
|alt     = <!-- Wikipedia:Alternative text for images -->
|caption   = 
|acronym   = 
|other_names = 
|uses     = 
|notable_experiments =
|inventor   = 
|manufacturer = 
|model    = 
|material   = 
|components  = 
|related   = 
}}

Usage[sửa mã nguồn]

name  
Name of the laboratory equipment item
image  
An image illustrating the item
alt  
Alternative text for the image (see Wikipedia:Alternative text for images)
caption  
Caption for the image
acronym  
Acronym or abbreviation for the item
other_names  
Any other names used for this item
uses  
What is this item used for (e.g. volumetric measurement, heating, separation, etc.)
notable_experiments 
Well-known experiments using this equipment
inventor  
Inventor or inventors of the item (if any, if known)
manufacturer 
If this is an item specific to a particular manufacturer, put the name here.
model  
If this is a particular manufacturer's model, put the model name or number here.
material  
If made from particular material, include it here (e.g., stainless steel or glass)
components  
If made from a set of components, include a list of components here
related  
Related items


Bản mẫu:Baspage subpage