Bản mẫu:Infobox surname

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
name
Phát âm pronunciation
Giới tính gender
Ngôn ngữ language
Other gender
Nam masculine
Nữ feminine
Nguồn gốc
Ngôn ngữ languageorigin
Từ/tên origin
Nguồn gốc derivation
Nghĩa meaning
Các tên khác
Biến thể variant
Cùng nguồn gốc cognate
Anglicisation anglicisation
Derivative derivative
Xem thêm seealso
Families
family

Usage[sửa mã nguồn]

Gõ đoạn mã sau:

{{Infobox surname
| name      = <!--Tên của họ-->
| image      = <!--Tên tập tin, ví dụ: Example.png-->
| image_size   = <!--Kích cỡ hình, ví dụ: 200px-->
| caption     = 
| pronunciation  = <!--Cách phát âm của họ-->
| gender     = 
| feminine    = 
| masculine    = 
| language    = <!--Ngôn ngữ-->
| languageorigin = 
| origin     = 
| derivation   = 
| meaning     = 
| variant     = 
| cognate     = 
| anglicisation  = 
| derivative   = 
| seealso     = <!--Xem thêm-->
| family     = 
}}

Có thể thay "Infobox surname" bằng "Thông tin họ".

Parameters[sửa mã nguồn]

Parameter Explanation
name Insert the specific name that the article is about (defaults to {{PAGENAME}} if empty).
image Insert a relevant image for the name.
image_size The infobox automatically resizes images to a width of 200px. Use this parameter only if the image being used is smaller than 200px.
caption Insert image caption, which should describe the image used.
pronunciation Insert the pronunciation(s) of the name. Separate multiple entries with a line break (<br/>). Use IPA codes if possible.
gender Insert the gender of the name. Use either Feminine, Masculine, or Unisex.
masculine (If the name you are using in the 'name parameter' (the first one, above) is feminine, insert the masculine form(s) of this specific name.
feminine (If the name you are using in the 'name parameter' (the first one, above) is masculine, insert the feminine form(s) of this specific name.
language Insert the language(s) of the name. Note that this is not the language of origin, only the current language(s) of the name.
languageorigin Insert the language(s) of origin. Separate multiple entries with a line break (<br/>). Note that this option ties in with the next 3 parameters.
origin Insert the origin of the name - the original name, or word, that the name is derived from.
derivation Insert the derivation of the word listed above. (<br/>).
meaning Insert the meaning of the derivation above, or the meaning of the original name/word. (<br/>).
variant Insert the variant form(s) of the name - the alternate spellings of the name. However, note the more specific options below.
cognate Insert the cognate(s) associated with the name.
anglicisation Insert the Anglicisation(s) associated with the name. This is for listing the Anglicised forms of a non-English language name. Note derivative option below. Also, some surnames are going to many Anglicised forms; only use this parameter if there are a few Anglicised forms. Long lists of names should be in the article-mainspace.
derivative Insert the derivative(s) associated with the name. This is for listing the non-English language names that this name has spawned.
seealso Insert the names that might not fit the into the 'other names' options above.
family Insert family/families who bear the name. Only insert notable families, preferably ones with articles.

Example[sửa mã nguồn]

Mac Raghnaill
Mac Raghnaill - Gaelic type.svg
Mac Raghnaill in a Gaelic type.
Giới tính Masculine
Ngôn ngữ Irish
Other gender
Nữ Nic Raghnaill, Bean Mhic Raghnaill, Mhic Raghnaill
Nguồn gốc
Nghĩa "son of Raghnall"
Các tên khác
Biến thể Mac Rághnaill, Mac Raonaill

See also[sửa mã nguồn]