Bước tới nội dung

Bản mẫu:Kì danh hiệu Shogi chuyên nghiệp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{Kì}}}{{{Tên danh hiệu}}}
Thời gian diễn ra{{{Thời gian diễn ra}}}
Người sở hữu danh hiệu kì trước{{{Tên kì thủ}}}
Chiến thắng chung cuộc{{{Tên kì thủ}}}
Thăng tổ
Thăng lên tổ 1{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ 2{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ 3{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ 4{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ 5{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ A{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ B1{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ B2{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ B{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ C1{{{Tên kì thủ}}}
Thăng lên tổ C{{{Tên kì thủ}}}
Giáng tổ
Giáng xuống tổ 1{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ 2{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ 3{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ 4{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ 5{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ 6{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ B1{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ B2{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ B{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ C1{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ C2{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ C{{{Tên kì thủ}}}
Giáng xuống tổ D{{{Tên kì thủ}}}
Rời khỏi Thuận Vị chiến{{{Tên kì thủ}}}
Kết quả giai đoạn League
Ở lại giai đoạn League{{{Tên kì thủ}}}
Ở lại Hồng tổ{{{Tên kì thủ}}}
Ở lại Bạch tổ{{{Tên kì thủ}}}
Loại khỏi League{{{Tên kì thủ}}}
Loại khỏi Hồng tổ{{{Tên kì thủ}}}
Loại khỏi Bạch tổ{{{Tên kì thủ}}}
{{{Tên giải danh hiệu}}}
< {{{Kì trước đó}}}{{{Kì sau đó}}} >