Bản mẫu:KTD-bìa sách

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Có thêm biến tùy chọn Tên sách với giá trị mặc định {{PAGENAME}}.


Xem thêm