Bản mẫu:Lưu trữ-nav

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lưu 1 | Lưu 2 | Lưu 3

Mẫu hiển thị[sửa mã nguồn]

Lưu 1 |
Lưu 2
| Lưu 3
Tài liệu bản mẫu

Cách dùng

{{lưu trữ-nav|N}} trong đó N là số thứ tự trang lưu. Các trang con lưu trữ phải được đặt tên là "Lưu 1", "Lưu 2", "Lưu 3", v.v. thì tiêu bản mới hoạt động. Nếu không, hãy sử dụng {{lưu trữ-nav|N|trước=Trước|sau=Sau}}, trong đó Trước và Sau là tên của trang con lưu trữ phía trước và phía sau (ví dụ {{lưu trữ-nav|3|trước=Lưu2|sau=lưu 4}}).

Xem thêm