Bản mẫu:Lỗi thời

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này có thể được sử dụng để đánh dấu các bài báo hoặc phần có thông tin cũ hoặc đã lỗi thời.

Để thêm thời gian khi thẻ được thêm vào, hãy sử dụng:

{{Lỗi thời|date=tháng 5 năm 2024}}

Bản mẫu này sẽ thêm các bài viết vào Category:Bài lỗi thời.

Bản mẫu {{update after}} là một lựa chọn thay thế cho các nội dung riêng lẻ sẽ lỗi thời vào một ngày có thể xác định được trong tương lai. Nó là một giải pháp thay thế mới hơn và tốt hơn {{As of}}. Nó cũng thêm các bài viết vào Category:Bài lỗi thời.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Bản mẫu trong không gian tên khác nhau:
Bài viết
Phần
Bản mẫu

Xem thêm[sửa mã nguồn]