Bản mẫu:Lang

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

     {{lang|language tag|text}}

language tag phải bao gồm mã ngôn ngữ ISO-639. Bản mâu cũng hỗ trợ các thẻ ngôn ngữ IETF được định dạng đúng bằng cách sử dụng các thẻ phụ xác định tập lệnh, khu vực và/hoặc biến thể của ngôn ngữ. Mã ngôn ngữ ISO 639 là chữ viết tắt gồm hai hoặc ba chữ cái, viết thường, của tên ngôn ngữ. Ví dụ: tiếng Pháp có mã fr:

  • Cô ấy nói: "{{lang|fr|Je suis française.}}" → Cô ấy nói: "Je suis française."

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Lang

Cho biết rằng một câu là ngôn ngữ nào. Các trình duyệt dùng thông tin này để chọn phông chữ thích hợp cho ngôn ngữ.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Mã ngôn ngữ1

Mã ngôn ngữ ISO 639, ví dụ “en” cho tiếng Anh, “fr” cho tiếng Pháp, “vi” cho tiếng Việt.

Chuỗi dàibắt buộc
Văn bản2

Văn bản trong ngôn ngữ đó.

Chuỗi dàibắt buộc