Bản mẫu:Lang-ug3

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tiếng Duy Ngô Nhĩ: {{{1}}}, {{{2}}}
Sử dụng:

Tiếng Duy Ngô Nhĩ: 1, 2

trong đó

  • 1 - tên gọi trong tiếng Uyghur bằng ký tự Ả Rập
  • 2 - tên gọi trong Uyghur Latin Yéziqi
  • 3 - (tùy chọn) tên gọi trong Yengi Yeziķ