Bản mẫu:Lx

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Lx|Thẻ|Tên|Không gian tên|Nhãn}} kết quả ThẻTên (sửa | Nhãn | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình)

Bản mẵu này là siêu bản mẫu cho họ Bản mẫu:Ln. Nói chung nó không nên sử dụng đối với chính nó. Mục đích của nó là đảm bảo mọi bản mẫu ln trông tương tự như nhau.

Các tham số tùy chọn[sửa mã nguồn]

  • noedit - adding noedit=yes will disable and hide the "edit" link.
  • notalk - adding notalk=yes will disable and hide the customizable link. (This link is usually customized as a "talk" link in templates that transclude this template.)
  • nohistory - adding nohistory=yes will disable and hide the "history" link.
  • nolinks - adding nolinks=yes will disable and hide the "links" link.
  • nowatch - adding nowatch=yes will disable and hide the "watch" link.
  • nologs - adding nologs=yes will disable and hide the "logs" link. (At this time, using this parameter unfortunately doesn't hide the "|" that appears before the "logs" link; however, there will probably never be a case where the "logs" link should not appear.)
  • cfd2 - (The sole purpose of this parameter is for custom formatting which appears in Template:Cfd2. The only transclusion of this template with the "cfd2" parameter should be Template:Lc1 [which is transcluded in Template:Cfd2, so, in effect, this parameter is used in all transclusions of Template:Cfd2].)