Bản mẫu:Mở đầu quá dài

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Đặt {{Mở đầu quá dài|date=tháng 12 năm 2023}} vào đầu bài viết bạn nghĩ rằng phần mở đầu dài hơn nhiều so với những gì cần thiết.

Ghi chú