Bản mẫu:Mục lục thể loại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này cho biết thêm một mục lục (TOC) cho một trang thể loại. Nó chỉ nên được thêm vào trang thể loại và không nên được sử dụng cho các thể loại có chứa ít hơn 200 trang.

{{Category TOC
 | align   = <!-- left (default) / center / right -->
 | top    = <!-- yes (default) / no -->
 | numerals = <!-- group (default) / separate / no -->
 | uppercase = <!-- yes (default) / group / no -->
 | lowercase = <!-- yes / group / no (default) -->
}}

Các tham số[sửa mã nguồn]

 • align – specifies the position. Default is left.
 • top – specifies whether a link to the top of the category is included. Default is yes.
 • numerals – specifies whether numerals are included:
  • group (default): there is one link for 0–9.
  • separate: each numeral 0,1,...,9 has a separate link.
  • no: no link.
 • uppercase – specifies whether uppercase letters are included:
  • yes (default): each letter A,B,...,Z has a separate link.
  • group: there is one link for A-Z.
  • no: there is no link for uppercase letters.
 • lowercase – specifies whether lowercase letters are included:
  • yes: each letter a,b,...,z has a separate link.
  • group: there is one link for a-z.
  • no (default): there is no link for lowercase letters.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]