Bước tới nội dung

Bản mẫu:MONTHNAME

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này trả về tên của tháng có số của tháng là tham số. Ngoài ra, tên tháng tiếng Anh hoặc viết tắt (với bất kỳ trường hợp chữ cái) có thể được cung cấp.

Syntax:
{{MONTHNAME|month}}
  • Giá trị month được giải thích modulo 12 (các số 0 và số thập phân hàng đầu được bỏ qua).
Ví dụ cho số tháng tiêu chuẩn:
{{MONTHNAME|1}} → tháng 1
{{MONTHNAME|2}} → tháng 2
{{MONTHNAME|3}} → tháng 3
{{MONTHNAME|12}} → tháng 12
Ví dụ về số tháng có thêm số không:
{{MONTHNAME|01}} → tháng 1
{{MONTHNAME|02}} → tháng 2
{{MONTHNAME|03}} → tháng 3
{{MONTHNAME|12}} → tháng 12
Ví dụ cho số tháng tràn và tràn, từ các giá trị được tính toán:
{{MONTHNAME|-12}} → tháng 12
{{MONTHNAME|-11}} → tháng 1
{{MONTHNAME|-3}} → tháng 9
{{MONTHNAME|-2}} → tháng 10
{{MONTHNAME|-1}} → tháng 11
{{MONTHNAME|0}} → tháng 12
{{MONTHNAME|13}} → tháng 1
{{MONTHNAME|14}} → tháng 2
{{MONTHNAME|15}} → tháng 3
{{MONTHNAME|16}} → tháng 4
{{MONTHNAME|23}} → tháng 11
{{MONTHNAME|24}} → tháng 12
{{MONTHNAME|25}} → tháng 1
{{MONTHNAME|1200}} → tháng 12
{{MONTHNAME|1201}} → tháng 1
{{MONTHNAME|1212}} → tháng 12
Ví dụ cho tất cả số tháng viết bằng tiếng Anh:
{{MONTHNAME|JANUARY}} → tháng 1
{{MONTHNAME|FEBRUARY}} → tháng 2
{{MONTHNAME|MARCH}} → tháng 3
{{MONTHNAME|DECEMBER}} → tháng 12
Ví dụ cho tất cả các tên tháng được viết bằng tiếng Anh viết tắt:
{{MONTHNAME|jan}} → tháng 1
{{MONTHNAME|feb}} → tháng 2
{{MONTHNAME|mar}} → tháng 3
{{MONTHNAME|dec}} → tháng 12

Xem thêm