Bước tới nội dung

Bản mẫu:Main other

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đây là bản mẫu meta {{main other}}.

Bản mẫu này giúp các bản mẫu khác phát hiện nếu chúng ở trên một trang chính (bài viết) hoặc một số loại trang "khác".

Sử dụng cơ bản

Bản mẫu này thường có hai tham số, như thế này:

{{main other |kết quả nếu trong không gian chính |kết quả nếu ở nơi khác}}

Nếu bản mẫu nằm trên trang không gian chính (bài viết), nó sẽ trả về điều này:

kết quả nếu trong không gian chính

Nếu bản mẫu nằm trên bất kỳ trang nào khác, nó sẽ trả về điều này:

kết quả nếu ở nơi khác

Một trường hợp sử dụng thông thường có thể là làm cho nó sao cho một bản mẫu chỉ thêm một thể loại khi ở trong một bài viết. Do đó, không thêm các trang khác chỉ hiển thị bản mẫu. Như thế này:

{{main other |}}

Lưu ý rằng các hướng dẫn không hỗ trợ phân loại trong các bản mẫu.

Hoặc để cảnh báo rằng không nên sử dụng bản mẫu trên các trang khác:

{{main other | |Bản mẫu này chỉ nên được sử dụng trong các bài viết.}}

Lưu ý rằng trong trường hợp đầu tiên, tham số "other" không được sử dụng và trong ví dụ thứ hai, tham số "main" bị bỏ trống.

Demospace

Đối với mục đích thử nghiệm và minh họa, bản mẫu này có thể lấy tham số có tên demospace.

  • Nếu nó có giá trị main, nó sẽ trả về văn bản bài viết.
  • Nếu có giá trị other hoặc bất kỳ giá trị nào khác, chẳng hạn như tên của một số không gian tên khác, nó sẽ trả về văn bản của các trang khác.
  • Nếu tham số trống hoặc không xác định, loại trang thực tế sẽ xác định kết quả.

Như thế này:

{{main other |kết quả nếu trong không gian chính |kết quả nếu ở nơi khác |demospace=main}}

Bất kể loại trang nào được sử dụng ở trên, nó sẽ trả về: kết quả nếu trong không gian chính

Bạn có thể làm cho nó trong bản mẫu của bạn để nó cũng hiểu tham số demospace. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chứng minh sự xuất hiện khác nhau của bản mẫu trong tài liệu cho bản mẫu của bạn:

{{main other |kết quả nếu trong không gian chính |kết quả nếu ở nơi khác |demospace={{{demospace|}}} }}

Thông tin kỹ thuật

Bản mẫu này phát hiện các trang "Thảo luận:" dưới dạng loại other.