Bản mẫu:Markup2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template is used to create formatted examples of markup in documentation.

Các tham số[sửa mã nguồn]

  • t: tiêu đề
  • m qua m5: cú pháp; bọc trong <nowiki>...</nowiki>
  • r qua r5: cú pháp được kết quả

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng cơ bản với url (và accessdate) và phiên bản

  • {{chú thích sách |last=Bloggs |first=Joe |authorlink=Joe Bloggs |date=1974 |title=Book of Bloggs |edition=1st |url=http://en.wikipedia.org/ |accessdate=ngày 17 tháng 2 năm 2006}}
Bloggs, Joe (1974). Book of Bloggs (ấn bản 1). Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2006.

Cách sử dụng cơ bản với url (và accessdate) và phiên bản

  • {{chú thích sách |last=Bloggs |first=Joe |authorlink=Joe Bloggs |date=1974 |title=Book of Bloggs |edition=1st |url=http://en.wikipedia.org/ |accessdate=ngày 17 tháng 2 năm 2006}}
Bloggs, Joe (1974). Book of Bloggs (ấn bản 1). Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2006.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{markup}}: side by side markup
  • {{markup2}}: bulleted and indented markup
  • {{markupv}}: above and below markup