Bản mẫu:MeshName

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

MeSH {{{1}}}

Ví dụ sử dụng
{{MeshName|Homeobox}}
{{MeshName|Regulation+of+Gene+Expression|3=Regulation of Gene Expression}}
{{MeshName|Homeobox|2007}} (to override year)