Bước tới nội dung

Bản mẫu:Minor Planet

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{Tên}}}
Phát hiện A
Người phát hiện {{{người phát hiện}}}
Ngày phát hiện {{{ngày phát hiện}}}
Tên khác {{{các tên}}} B
Loại {{{loại}}}
Các thông số quỹ đạo C
Kỷ {{{kỷ}}}
Độ lệch tâm (e) {{{độ lệch tâm}}}
Bán trục chính (a) {{{bán trục chính}}}
Điểm cận nhật (q) {{{cận nhật}}}
Điểm viễn nhật (Q) {{{viễn nhật}}}
Chu kỳ quỹ đạo (P) {{{chu kỳ}}}
Vận tốc quỹ đạo {{{vận tốc}}}
Độ nghiêng quỹ đạo (i) {{{độ nghiêng}}}
Kinh độ điểm lên (Ω) {{{góc lên}}}
Góc cận nhật (ω) {{{đối số cận nhật}}}
Độ dị thường trung bình (M) {{{dị thường trung bình}}}
Các đặc trưng vật lý
Kích thước {{{kích thước}}}
Khối lượng {{{khối lượng}}}
Tỷ trọng {{{tỷ trọng}}}
Gia tốc trọng trường bề mặt {{{gia tốc}}}
Vận tốc vũ trụ cấp 2 {{{vận tốc vũ trụ 2}}}
Chu kỳ tự quay {{{tự quay}}}
Lớp quang phổ {{{lớp quang phổ}}}
Độ sáng tuyệt đối {{{độ sáng tuyệt đối}}}
Suất phản chiếu {{{suất phản chiếu}}}
Nhiệt độ trung bình bề mặt {{{nhiệt độ}}}