Bước tới nội dung

Bản mẫu:NAMESPACEID

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

10

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các không gian tên tại Wikipedia tiếng Việt
Không gian tên nội dung Không gian tên thảo luận
0 (Chính) Thảo luận 1
2 Thành viên Thảo luận Thành viên 3
4 Wikipedia Thảo luận Wikipedia 5
6 Tập tin Thảo luận Tập tin 7
8 MediaWiki Thảo luận MediaWiki 9
10 Bản mẫu Thảo luận Bản mẫu 11
12 Trợ giúp Thảo luận Trợ giúp 13
14 Thể loại Thảo luận Thể loại 15
100 Cổng thông tin Thảo luận Cổng thông tin 101
828 Mô đun Thảo luận Mô đun 829
2300 2301
2302 2303
2600
Không gian tên ảo
-1 Đặc biệt
-2 Phương tiện

Bản mẫu này dùng để chỉ số không gian tên trên Wikipedia tiếng Việt. Nếu chỉ muốn số không gian của trang hiện tại, hãy sử dụng từ khóa {{SỐKHÔNGGIANTÊN}} hoặc {{NAMESAPCENUMBER}} thay thế.

Cách sử dụng

Tên khác của một không gian tên cũng được chấp nhận, ví dụ:

Nếu không phải là không gian tên hoặc một tên khác của không gian tên sẽ đưa ra lỗi:

Xem thêm