Bản mẫu:Navbox with collapsible groups

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

{{Navbox with collapsible groups
|name = {{subst:PAGENAME}}
|state = 
|selected = {{{1|}}}

|title = 
|titlestyle = 
|groupstyle = 
|image = 

|group1 = 
|abbr1 = 
|list1 =

|group2 = 
|abbr2 = 
|list2 = 

 ...

|group20 = 
|abbr20 = 
|list20 = 
}}

Ví dụ

Ví dụ cơ bản

 {{Navbox with collapsible groups
 |name = University of Michigan
 |state = uncollapsed
 |title = [[University of Michigan|<span style="color:#FFD700;">The University of Michigan, Ann Arbor</span>]]
 |titlestyle = background:#00008B;color:#FFD700;
 |listclass = hlist
 |groupstyle = background:#FFD700;color:#00008B;
 |image = 
 |selected = {{{1|}}}
 
 |group1 = [[University of Michigan#Academic profile|<span style="color:#00008B;">Academics</span>]]
 |abbr1 = academics
 |list1 =
 * [[University of Michigan College of Engineering|College of Engineering]]
 * [[University of Michigan College of Literature, Science, and the Arts|College of Literature, Science and the Arts]]
 * [[Gerald R. Ford School of Public Policy]]
 * [[University of Michigan Law School|Law School]]
 * [[University of Michigan Health System|Medical School]]
 * [[Ross School of Business]]
 * [[University of Michigan School of Education|School of Education]]
 * [[University of Michigan School of Information|School of Information]]
 * [[University of Michigan School of Music, Theatre & Dance|School of Music, Theatre & Dance]]
 * [[University of Michigan School of Natural Resources and Environment|School of Natural Resources and Environment]]
 * [[University of Michigan School of Public Health|School of Public Health]]
 * [[Taubman College of Architecture and Urban Planning]]
 
 |group2 = [[Michigan Wolverines|<span style="color:#00008B;">Athletics</span>]]
 |abbr2 = athletics
 |state2 = uncollapsed
 |list2 =
 * [[Michigan Stadium]]
 * [[Crisler Arena]]
 * [[Yost Ice Arena]]
 * [[Michigan Wolverines]]
 * [[Michigan Wolverines football|Football]]
 * [[Michigan – Ohio State football rivalry|UM-OSU Rivalry]]
 * [[Little Brown Jug (American football)|Little Brown Jug]]
 * [[Paul Bunyan Trophy]]
 * [[Cold War (ice hockey)|Cold War]]
 
 |group3 = Campus
 |abbr3 = campus
 |list3 =
 * [[Angell Hall Observatory]]
 * [[Burton Memorial Tower|Burton Tower]]
 * [[The Diag]]
 * [[David M. Dennison Building|Dennison Building]]
 * [[Gerald R. Ford Presidential Library]]
 * [[Hill Auditorium]]
 * [[Lurie Tower]]
 * [[Matthaei Botanical Gardens]]
 * [[Michigan Union]]
 * [[Museums at the University of Michigan|Museums]]
 * [[Nichols Arboretum]]
 * [[University of Michigan Health System|UM Health System]]
 * [[University of Michigan Library|University Library]]
 }}

Lồng các biểu mẫu Navbox khác

Ví dụ sau sử dụng kết hợp {{Navbox}}, {{Navbox with collapsible groups}} và {{Navbox with columns}} với nhau. Lưu ý rằng mỗi hộp điều hướng con có tham số đầu tiên được đặt thành child

Lồng các hộp điều hướng để có thêm nhóm/danh sách

Bạn có thể lồng các hộp điều hướng một cách thuận tiện, bao gồm {{Navbox with collapsible groups}}, để có được số lượng nhóm / danh sách không giới hạn. Ví dụ sau sử dụng một phiên bản của {{Navbox with collapsible groups}} để nhận 10 nhóm có thể thu gọn đầu tiên, một phiên bản lồng nhau để lấy 10 nhóm tiếp theo và một phiên bản lồng nhau khác để lấy nhóm 6 cuối cùng. Xem mã để tìm hiểu thêm cách hoạt động. Khá đơn giản để mở rộng thành bao nhiêu nhóm/danh sách tùy thích: