Bản mẫu:Ngày mất và tuổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Các bản mẫu sau được dùng để hiển thị ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất và tuổi của một người. Những bản mẫu này thường dùng trong các hộp thông tin (infobox), chúng giúp hiển thị tuổi của nhân vật dựa trên thời gian hiện tại, giúp chúng ta không phải cập nhật bằng tay. Điều này rất hữu ích cho một Bách khoa toàn thư điện tử động và luôn cập nhật, so sánh với Bách khoa toàn thư bằng giấy.

Ngoài ra, dùng các bản mẫu này thay vì điền trực tiếp ngày tháng bằng tay cho phép chèn các siêu dữ liệu ẩn vào bài viết. Các trình duyệt web và các phần mềm máy tính có thể lọc ra siêu dữ liệu để phục vụ cho mục đích riêng, chẳng hạn để tìm kiếm hay hiển thị.

Năm, tháng và ngày trong ngày sinh và ngày mất được nhập bằng số, không phải bằng chữ. Nếu một số bé hơn 10, có thể không cần nhập chữ số 0 vào phía trước (chẳng hạn, có thể nhập "7" hay "07" đều được chấp nhận).

Tất cả các bản mẫu[sửa mã nguồn]

Mã cần nhập Ví dụ Kết quả
{{Ngày sinh|[năm sinh]|[tháng sinh]|[ngày sinh]}} {{Ngày sinh|1965|8|9}} 9 tháng 8, 1965(1965-08-09)
{{Ngày sinh và tuổi|[năm sinh]|[tháng sinh]|[ngày sinh]}} {{Ngày sinh và tuổi|1965|8|9}} 9 tháng 8, 1965 (50 tuổi)
{{Năm sinh và tuổi|[năm sinh]|[tháng sinh, nếu biết]}} {{Năm sinh và tuổi|1965}} 1965 (49–50 tuổi)
{{Năm sinh và tuổi|1965|8}} Tháng 8 năm 1965 (50 tuổi)
{{Ngày mất|[năm mất]|[tháng mất]|[ngày mất]}} {{Ngày mất|2005|12|25}} 25 tháng 12 năm 2005
{{Ngày mất và tuổi|[năm mất]|[tháng mất]|[ngày mất]|[năm sinh]|[tháng sinh]|[ngày sinh]}} {{Ngày mất và tuổi|2005|12|25|1965|8|9}} 25 tháng 12, 2005 (40 tuổi)
{{Năm mất và tuổi|[năm mất]|[năm sinh]|[tháng mất, nếu biết]}} {{Năm mất và tuổi|2005|1965}} 2005 (39–40 tuổi)
{{Năm mất và tuổi|2005|1965|12}} Tháng 12 năm 2005 (39–40 tuổi)

Ghi chú[sửa mã nguồn]

{{Ngày sinh và tuổi}} và {{Năm sinh và tuổi}}[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu {{Ngày sinh và tuổi}} và {{Năm sinh và tuổi}} tự động tính toán và hiển thị tuổi của người đó, tính đến thời điểm hiện tại.

{{Năm sinh và tuổi}} và {{Năm mất và tuổi}}[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu {{Năm sinh và tuổi}} và {{Năm mất và tuổi}} hiển thị tuổi xấp xỉ (ước tính) của người đó. Dùng các bản mẫu này khi ta biết năm sinh/mất nhưng không biết vào ngày nào.

Tuổi trong các trường hợp này được tính toán như sau

  • {{Năm sinh và tuổi}} – chúng ta giả sử:
  1. Người đó sinh vào một thời điểm nào đó trong năm 1960; và
  2. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2015.
Nếu người đó sinh sau ngày 29 tháng 11 năm 1960 thì sinh nhật lần thứ 55 của người đó chưa đến, do đó người đó 54 tuổi. Ngược lại nếu người đó sinh vào hoặc trước ngày 29 tháng 11 năm 1960, thì người đó 55 tuổi.
Do đó, bản mẫu {{Năm sinh và tuổi|1960}}
sẽ hiển thị năm sinh và tuổi của người đó như sau: 1960 (54–55 tuổi)
  • {{Năm mất và tuổi}}
Để đơn giản, ta xem xét hai trường hợp đặc biệt sau: (1) người đó sinh ngày 31 tháng 12 năm 1964 và mất ngày 1 tháng 1 năm 2014, thế thì tại thời điểm chết sinh nhật lần thứ 50 của người đó (31 tháng 12 năm 2014) chưa đến, đó đó người đó 49 tuổi; (2) người đó sinh ngày 1 tháng 1 năm 1964 và mất ngày 31 tháng 12 năm 2014, thế thì tại thời điểm chết người đó 50 tuổi (đã qua sinh nhật 50 tuổi ngày 1 tháng 1 năm 2014).
Do đó, bản mẫu {{Năm mất và tuổi|2014|1964}}
sẽ hiển thị ngày mất và tuổi của người đó như sau: 2014 (49–50 tuổi)

Ghi chú kĩ thuật[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu này tương thích với các bản mẫu tại enwiki. Khi biên dịch bài viết từ tiếng Anh, ta có thể bỏ đi an toàn các thông số |df =|mf = : chúng vốn được dùng để quy định cách hiển thị ngày kiểu Anh (day first, VD: 1 January 2015) hay kiểu Mỹ (month first, VD: January 1, 2015), không có ích tại Wikipedia tiếng Việt.