Bản mẫu:Nhiệt độ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
công thức chuyển đổi độ Nhiệt độ
từ Nhiệt độ sang Nhiệt độ
Celsius [°C] = [K] − 273.15 [K] = [°C] + 273.15
Fahrenheit [°F] = [K] × 95 − 459.67 [K] = ([°F] + 459.67) × 59
Rankine [°R] = [K] × 95 [K] = [°R] × 59
For temperature intervals rather than specific temperatures,
1 K = 1°C = 95°F = 95°R
So sánh giữa các thang đo nhiệt độ