Bước tới nội dung

Bản mẫu:Nowrap

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này ngăn không cho ngắt dòng trong đoạn văn bản có khoảng trắng.

Các bản mẫu {{Nobreak}}, {{Nobr}} đổi hướng đến bản mẫu này.

Cú pháp

{{nowrap|văn bản cần ngăn ngắt dòng}}

Ví dụ

{{nowrap|34 kg}} - Giúp đơn vị đo luôn được đi liền ngay sau số, sẽ không bao giờ dòng bị ngắt ở "34" và dòng tiếp theo bắt đầu bằng "kg".

Giải quyết trường hợp có dấu bằng hoặc dấu sổ dọc

  • Nếu văn bản có chứa dấu bằng "=", thêm vào phía trước mã 1=. Ví dụ:
{{nowrap|1=2 + 2 = 4}}2 + 2 = 4
  • Nếu văn bản có chứa dấu sổ dọc "|", thay thế dấu sổ dọc bằng mã | hoặc {{!}}. Ví dụ:
{{nowrap|&#124;2&#124; < 3}}|2| < 3

Xem thêm

  • {{nowraplinks}} - Ngăn không cho ngắt dòng trong liên kết wiki (phần văn bản nằm giữa [[]]).
  • {{nowrap begin}}