Bản mẫu:Ntsh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Ntsh (Number Table Sorting, Hidden - Sắp xếp bảng số, ẩn) là một phiên bản ẩn của Nts, để sắp xếp đúng các bảng theo cột số. Nó có chức y hệt Nts, ngoài việc nó không hiển thị gì cả. Nó có thể dùng để ghi đằng trước các mục không phải số; ví dụ, bạn có thể ghi {{ntsh|0}}Không để thêm một mục vào cuối bảng khi sắp theo thứ tự số dùng Nts.

Nó giải quyết điều gì[sửa mã nguồn]

Để dùng Help:Sắp xếp và để nó hoạt động đúng, những con số phải được ghi không có dấu phân cách thập phân. Để kích hoạt hiển thị dấu phân cách thập phân, tiêu bản này tự động tạo ra <span style="display:none">&&&&&&&123456789.&&1230</span> ẩn đằng trước số hiển thị thật. Nó buộc các hàm sắp xếp phải dùng kiểu sắp xếp chữ đối với đoạn ẩn, sẽ hiển thị đúng nhờ dấu & đằng trước (hiện đến 16 ký số trước, và 6 ký số sau dấu phân cách thập phân).

Tham số[sửa mã nguồn]

Chỉ có 1: một số thực không có dấu phân tách thập phân.

Đầu vào[sửa mã nguồn]

{{Ntsh|123456789.00123}}

Đầu ra[sửa mã nguồn]

Output tại bảng

 <span style="display:none">&&&&&&&123456789.&&1230</span>

Không hiển thị output cho người dùng.

Xem thêm[sửa mã nguồn]