Bản mẫu:Number sign

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

#

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

It generates a number sign U+0023 # Number sign (HTML #). It can be used in templates.

Xem thêm