Bước tới nội dung

Bản mẫu:OEIS

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

(dãy số [[OEIS:{{{id}}}|{{{id}}}]] trong bảng OEIS)

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Có nhiều cách khác nhau để liên kết đến Bảng tra cứu dãy số nguyên trực tuyến:

Kết quả Công dụng
{{OEIS|id=A007318}}

{{OEIS|A007318}}

(dãy số A007318 trong bảng OEIS) Thông thường theo sau một dãy liệt kê các số, ví dụ

"2, 3, 5, 7, 11, … (dãy số A000040 trong bảng OEIS)."

{{OEIS link|id=A007318}}

{{OEIS link|A007318}}

A007318 Chỉ liên kết tới trang của dãy số, thường được sử dụng trong các bảng có liên kết OEIS tại đầu cột.
{{OEIS2C|A007318}} A007318 Phiên bản OEIS rút gọn
[[oeis:A007318|Liệt kê tam giác Pascal theo dòng]] Liệt kê tam giác Pascal theo dòng (Trợ giúp:Liên kết giữa ngôn ngữ không có bản mẫu)
[[oeis:A007318/table|Tam giác Pascal]] Tam giác Pascal (Liên kết giữa ngôn ngữ đến trang con)
{{SloanesRef |sequencenumber=A007318 |name=Liệt kê tam giác Pascal theo dòng}} “Sloane's A007318 : Liệt kê tam giác Pascal theo dòng”. Bảng tra cứu dãy số nguyên trực tuyến. Tổ chức OEIS. Trong mục Chú thích hoặc mục Liên kêts ngoài