Bản mẫu:PD-Italy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đừng di chuyển tập tin này lên Wikimedia Commons!

Điều khoản bảo hộ ngắn hạn của Ý đối với các tấm ảnh đơn giản không còn được chấp nhận tại Commons, có nghĩa là những hình ảnh sử dụng thẻ quyền này không thể tải lên đó được nữa (xem Commons:Deletion requests/Template:PD-Italy). Tuy nhiên, những điều khoản pháp lý mà thẻ quyền này sử dụng vẫn được chấp nhận tại Wikipedia tiếng Anh (thảo luận tại đó) và do đó cả Wikipedia tiếng Việt. Xin đừng dùng lại hình này trước khi đã xác minh kỹ lưỡng là các quy định của Ý về hình đơn giản có phù hợp với luật pháp quốc gia bạn đang sống hay không. Cũng xin kiểm tra xem các dự án Wikimedia khác có chấp nhận thẻ quyền này hay không trước khi chuyển hình ảnh này sang đó.


Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:PVCC Ý.