Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Một số trường hợp áp dụng tiêu bản này. Bạn có thể sử dụng thẻ cụ thể hơn.

  1. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ trước năm 1926. Xem Bản mẫu:PD-US-expired.
  2. Tác phẩm phát hành lần đầu vào năm 2003 trở về sau mà tác giả mất trước năm 1951 (hoặc được tạo ra trước 1900 nếu là tác phẩm khuyết danh). Xem Bản mẫu:PD-US-unpublished.
  3. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ giữa năm 1926 và 1977 mà không có thông báo bản quyền. Xem Bản mẫu:PD-Pre1978.
  4. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ giữa năm 1978 và ngày 1 tháng 3, 1989, mà không có thông báo bản quyền, và bản quyền của nó không được đăng ký sau đó. Xem Bản mẫu:PD-US-1989.
  5. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ giữa năm 1926 và 1963 có thông báo bản quyền nhưng sau đó không gia hạn bản quyền. Xem Bản mẫu:PD-US-not renewed.
  6. Tác phẩm phát hành bên ngoài Hoa Kỳ trước năm 1926, trừ khi có thể thuộc về quyền tài phán của Tòa thượng thẩm vùng 9, thì trước ngày 1 tháng 7, 1909. Xem Bản mẫu:PD-US-expired-abroad.
  7. Tác phẩm phát hành bên ngoài Hoa Kỳ giữa năm 1926 và 1977 mà đã thuộc phạm vi công cộng tại quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1, 1996. Xem Bản mãu:PD-US-1996

Để biết thêm chi tiết và các trường hợp khác, mời xem Wikipedia:Phạm vi công cộng.

Để có danh sách đầy đủ tất cả các trường hợp mà một ảnh thuộc về phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ, xem [1]