Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Một số đối tượng áp dụng[sửa mã nguồn]

Dưới đây chỉ liệt kê một số trường hợp. Để có danh sách đầy đủ các trường hợp và thông tin chính xác, bạn nên đọc Wikipedia:Phạm vi công cộng và trang Trợ giúp:Phạm vi công cộng bên Wikisource.

Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ[sửa mã nguồn]

  1. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ trước năm 1928. Xem Bản mẫu:PD-US-expired.
  2. Tác phẩm phát hành lần đầu vào năm 2003 trở về sau mà tác giả mất trước năm 1953 (hoặc được tạo ra trước 1900 nếu là tác phẩm khuyết danh). Xem Bản mẫu:PD-US-unpublished.
  3. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ giữa năm 1928 và 1977 mà không có thông báo bản quyền. Xem Bản mẫu:PD-Pre1978.
  4. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ giữa năm 1978 và ngày 1 tháng 3, 1989, mà không có thông báo bản quyền, và bản quyền của nó không được đăng ký sau đó. Xem Bản mẫu:PD-US-1989.
  5. Tác phẩm phát hành tại Hoa Kỳ giữa năm 1928 và 1963 có thông báo bản quyền nhưng sau đó không gia hạn bản quyền. Xem Bản mẫu:PD-US-not renewed.

Tác phẩm phát hành bên ngoài Hoa Kỳ[sửa mã nguồn]

  1. Tác phẩm phát hành bên ngoài Hoa Kỳ trước năm 1928, trừ khi có thể thuộc về quyền tài phán của Tòa thượng thẩm vùng 9, thì trước ngày 1 tháng 7, 1909. Xem Bản mẫu:PD-US-expired-abroad.
  2. Tác phẩm phát hành bên ngoài Hoa Kỳ từ năm 1928 và 1977 và đã thuộc phạm vi công cộng tại quốc gia xuất xứ vào ngày URAA (với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998, với nhiều quốc gia khác là ngày 1 tháng 1 năm 1996). Xem Bản mẫu:PVCC-URAA