Bản mẫu:Phi thương mại được chọn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chỉ được dùng với mục đích phi thương mại hoặc giáo dục.

Gửi người tải lên: Tập tin phương tiện mà bạn vừa tải lên này đã được liệt vào xóa nhanh vì bạn đã chỉ ra rằng tập tin này chỉ được phép dùng với mục đích phi thương mại và/hoặc giáo dục. Dù có vẻ nó có lý khi cho rằng những tập tin như vậy có thể được dùng tự do tại Wikipedia, một trang phi lợi nhuận, thực ra, nó không đơn giản như vậy[1] [2]. Xin đừng tải lên tập tin nào khác với hạn chế này, vì nội dung tại Wikipedia cần phải tương thích với Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, một giấy phép cho phép bất kỳ ai cũng sử dụng được. Mời xem hướng dẫn về nội dung không tự do của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn là người tạo ra tập tin phương tiện này và muốn nó được giữ lại nó trên Wikipedia, hãy bỏ thông điệp này và thay nó bằng {{GFDL-self}} để cấp phép nó dưới GFDL, hoặc {{cc-by-sa-3.0}} để cấp phép nó dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike, hoặc dùng {{PD-self}} để phát hành nó vào phạm vi công cộng.

Nếu bạn không tạo ra tập tin phương tiện này nhưng bạn muốn nó được dùng tại Wikipedia, có hai cách làm. Một, bạn có thể thay thế thông điệp này bằng một trong những thẻ sử dụng hợp lý từ danh sách này nếu bạn tin rằng một trong những cơ sở sử dụng hợp lý đó dùng được cho tập tin này. Hai, bạn có thể liên lạc với người giữ bản quyền và yêu cầu họ phát hành nó dưới một giấy phép tự do.

Nếu bạn có câu hỏi nào, xin vui lòng đặt nó tại Các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn.

Khi tiêu bản này được thêm vào trang, nó cũng thêm tiêu bản {{phi thương mại}} vào trang.

Tiêu bản này được thay thế vào trang hình khi người tải hình lên chọn một giấy phép ghi rằng "chit được phép dùng ở Wikipedia".