Bản mẫu:Dự án wikimedia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Project wikimedia)
Tìm hiểu thêm về {{{project}}}
trên các trang Wikimedia khác
Từ điển ngữ nghĩa
Sách giáo khoa
Danh ngôn
Văn thư
Hình ảnh và phương tiện
Tin tức
Tài nguyên học tập
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Dự án wikimedia
 |project = <!--- Sets the project name, required --->
 |name  =
 |border = <!--- Sets the border color on the box --->
 |bgcolor = <!--- Sets the backgroubd color on the box --->
}}

Thêm bản mẫu vào bảng điều khiển bên.

 • project - This field sets the name of the project in the heading box and for the links to the WIkiMedia sister sites. This is a required field
 • border - Use this field to define a custom color for the heading box's border. If the field is left out or undefined, it will default to gray.
 • bgcolor - Use this field to define the background color of the heading box. If the field is left out undefined, it will default to lightblue.
  • Note The colors of the heading box can be set via hex (#RRGGBB) or by name (Red, etc.).
 • name - Add this field if the |project= does not return a desired result on the sister site. Use the |name= field to put a separate name in the heading box, while using the |project= field to define the search on the sister sites.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Hex -
{{Dự án wikimedia
 |project = Bia
 |border  = #CC9000
 |bgcolor = #F3DE94
}}

Sẽ mang lại điều này:

Tìm hiểu thêm về Bia
trên các trang Wikimedia khác
Từ điển ngữ nghĩa
Sách giáo khoa
Danh ngôn
Văn thư
Hình ảnh và phương tiện
Tin tức
Tài nguyên học tập
Color -
{{Dự án wikimedia
 |project = Bia
 |border = red
 |bgcolor = pink
}}

Sẽ mang lại điều này:

Tìm hiểu thêm về Bia
trên các trang Wikimedia khác
Từ điển ngữ nghĩa
Sách giáo khoa
Danh ngôn
Văn thư
Hình ảnh và phương tiện
Tin tức
Tài nguyên học tập

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu được liên quan[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:WikiProject Footer