Bước tới nội dung

Bản mẫu:Quá ít liên kết

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

  • Đặt {{Quá ít liên kết}} hoặc {{Quá ít liên kết|date=tháng 6 năm 2024}} vào bên trên bài viết.
  • Bạn cũng có thể đặt vào đầu một phần cụ thể, nhưng vui lòng thêm tham số tùy chọn "|Phần" để tạo văn bản thích hợp, bằng cách dùng mã {{Quá ít liên kết|Phần}}.
  • Bản mẫu sắp xếp bài viết vào Thể loại:Bài viết có quá ít liên kết wiki.
  • Cú pháp thông dụng: {{Quá ít liên kết|date=tháng 6 năm 2024}} or {{Quá ít liên kết|Phần|date=tháng 6 năm 2024}}
  • Các bài viết không có liên kết nào nên được gắn thẻ {{dead end}}, thay vì dùng bản mẫu này.

Thể loại theo dõi

Đổi hướng

Xem thêm