Bản mẫu:Quote box

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tiêu bản này dùng để trích dẫn một một đoạn văn nằm trong khung và có kem tác giả. Có thể chọn vị trí, độ rộng của khung nhờ hai tham số widthalign. Hai tham số quote và source bắt buộc cần có.

{{Quote_box
|width=
|align=
|quote=
|source=
}}

Ví dụ:

{{Quote_box|
 width=45%
|align=right
|quote=Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|source=[[William Shakespeare]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caeser]]'', Act III, Scene I.
}}

Kết quả:

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

Xem thêm[sửa mã nguồn]