Bản mẫu:Rename media/doc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Phương tiện mang bản mẫu này được thêm vào Thể loại:Tập tin Wikipedia yêu cầu đổi tên. Nếu không có gợi ý nào cho tên mới, phương tiện sẽ được thêm vào Thể loại:Yêu cầu đổi tên tập tin chưa hoàn thành.

Xem tiêu chí đổi tên tại Wikipedia:Người đổi tên tập tin § Ghi chú

Cách sử dụng: {{Rename media|Tiêu đề mới|Lý do yêu cầu}}

  • Đặt bản mẫu ở đầu trang tập tin, không phải trang thảo luận tương ứng.
  • Không thế: bản mẫu.
  • Không bao gồm tiền tố "Tập tin:".
  • Hãy nhớ thêm phần mở rộng của tệp (.jpg, .png, etc.).
  • Điều này chỉ dành cho phương tiện truyền thông. Đối với các bài viết và tiêu bản, xem Wikipedia:Các bước di chuyển được yêu cầu.

Thí dụ

{{Rename media|Đổi tên phương tiện.jpg|Tiêu đề của hình ảnh sai chính tả.}} tạo ra:

Cảnh báo không gian tên sẽ không xuất hiện khi bản mẫu được đặt trên trang mô tả tập tin.

tập tin chung

Các tập tin được tải lên Wikimedia Commons không thể được đổi tên bởi các bảo quản viên Wikipedia tiếng Việt hoặc những người đổi tên tập tin. Commons:File naming mô tả cách đặt tên cho các tập tin Commons. Nói chung, mục tiêu của Commons là cung cấp các tên tập tin ổn định vì có thể có các máy khách tệp bên ngoài và việc di chuyển tập tin liên quan đến nguồn nhân lực và máy tính quan trọng. Do đó, việc đổi tên nên được sử dụng một cách thận trọng. Để yêu cầu đổi tên một tập tin tại Commons, hãy làm theo hướng dẫn tại Commons:File renaming.

Xem thêm[sửa mã nguồn]