Bản mẫu:Rquote

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trích dẫn bên phải

—nguồn, trích dẫn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Rquote}} là một biến thể của {{Cquote}} cho phép trích dẫn một đoạn ngắn chừng 50 từ hoặc ít hơn, phần được trích dẫn sẽ nằm tách biệt khỏi văn bản dưới dạng một khung hình. Với các đoạn trích lớn hơn 50 chữ xin sử dụng {{Cquote}}, dài hơn nữa xin dùng {{quote}}.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Căn lề khung trích dẫn sang bên phải:

{{Rquote|right|Trích dẫn|Nguồn gốc (nhân vật, tác giả)|Nguồn tham khảo (sách, trang web)}}

Căn lề khung trích dẫn sang bên trái:

{{Rquote|left|Trích dẫn|Nguồn gốc (nhân vật, tác giả)|Nguồn tham khảo (sách, trang web)}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]