Bản mẫu:Số cột

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một lối tắt để tạo cột bằng CSS. Nó tạo CSS cho các trình duyệt khác nhau. Các trình duyệt được hỗ trợ là các phiên bản hiện tại của Firefox, Safari và Chrome.

Cách sử dụng

Chèn bản mẫu này trong thẻ kiểu của bất kỳ thành phần kiểu khối nào:

{{Số cột | [number of columns]}}

Số cột mặc định là 2.

Ví dụ

  • <div style="{{Số cột|3}}">Lorem ipsum...</div> will produce:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Xem thêm