Bản mẫu:Số ngày Gregory

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

738864

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này cho ra số ngày liên tục theo Lịch Gregory. Đây là số ngày được tính từ bắt đầu năm số 1 SCN (Thứ hai, ngày 1 tháng 1 = 1). (Theo lịch Gregory không có năm 0) Tiêu bản này sẽ xử lý tất cả các ngoại lệ trong năm chẵn bao gồm quy luật năm 100 và năm 400. Theo mặc định tiêu bản này sẽ cho ra chuỗi ngày cho đến hôm nay. Để tìm chuỗi ngày đến một ngày khác, hãy điền ngày vào đoạn mã sau: {{Số ngày Gregory|ngày = |tháng = |năm = }}

Số thứ tự ngày của ngày hôm nay là 738864.

  • {{sng|năm=1|tháng=1|ngày=1}} cho ra 1
  • {{sng|năm=2000|tháng=12|ngày=31}} cho ra 730485 (5 lần số ngày của một chu kỳ, 146.097)
  • {{sng|năm=1985|tháng=1|ngày=1}} cho ra 730120
  • {{sng|năm=1985|tháng=4|ngày=12}} cho ra 724743
  • {{sng|năm=2001|tháng=2|ngày=28}} cho ra 730544
  • {{sng|năm=2001|tháng=3|ngày=1}} cho ra 730545

Xem thêm[sửa mã nguồn]