Bản mẫu:Số thứ tự

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Khác với phiên bản tiếng Anh, bản mẫu này cho ra nguyên tham số 1, không thay đổi gì cả. Nhiều bản mẫu và bài viết có sao chép {{ordinal}} từ Wikipedia tiếng Anh, nhưng tiếng Việt không có khái niệm số thứ tự (tiếng Anh: ordinal number), nên bản mẫu này là một lệnh vô tác ([no-op] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)) để ẩn các liên kết đỏ.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{số thứ tự|1234}} → 1234

Xem thêm[sửa mã nguồn]