Bản mẫu:Số trường hợp trong đại dịch COVID-19/core

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu con này tính và định dạng một số giá trị trả về bởi {{Số trường hợp trong đại dịch COVID-19}} để giảm thiểu khả năng sai sót trong tính toán và cập nhật. Bản mẫu này không được dùng trực tiếp.